SHOCK PRO EVENING FLIGHT 6D 4N

 

ทัวร์ญี่ปุ่น SHOCK PRO EVENING FLIGHT 6D 4N
รหัสสินค้า JP100-011
เดินทางโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์
ออกเดินทางเดือน 19-24 ต.ค. / 30พ.ย.- 5ธ.ค. / 01-06 ธ.ค

ราคาขาย
฿43,900

รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 กรุงเทพฯ - โอซาก้า

11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์
แอร์บัส เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
14.15 น. เหิรฟ้าสู่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 610 มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม) 
21.40 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม YUTAKA WING หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - กิจกรรมการทำทาโกะยากิ - เกียวโต - สัมผัสประสบการณ์การใส่ชุดกิโมโนเดินชมวัดคิโยมิสึ - นาโงย่า - ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ปลายศตวรรษที่ ในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายย่อยยับ จนกระทั่งในปี 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า นาย Seki ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน นอกจากตัว Tenshukaku อันงดงามแล้ว ภายในตัวปราสาท ยังมีนิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯที่เกี่ยวข้องกับประสาทและตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม้งามสะพรั่งในทุกๆฤดู เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมการทำทาโกะยากิ ด้วยตัวท่านเอง ทาโกะยากิเป็นชื่อของอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง บางทีภาษาไทยก็เรียกกันว่า "ขนมครกญี่ปุ่น" ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้า และเป็นอาหารยอดนิยมในแถบคันไซซึ่งหากดูตามรายการเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทาโกะยากิเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในงานเทศกาลต่างๆ ลักษณะของทาโกะยากิ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกกลมๆ ทอดจนเป็นสีน้ำตาลราดด้วยซอสและมายองเนสแล้วโรยหน้าด้วยผงสาหร่ายและแผ่นปลาแห้ง ส่วนผสมของทาโกะยากินั้นจะประกอบด้วยน้ำแป้ง, ขิงดอง, แป้งทอด, หอมสับ, แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือหนวดปลาหมึกยักษ์ (Tako) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อทาโกะยากินั่นเอง และอีกคำหนึ่งคือ "Yaki" ก็แสดงถึงวิธีทำก็คือการเอาส่วนผสมเหล่านี้ลงไปทอดในกระทะที่มีลักษณะเป็นหลุมนั่นเอง

เที่ยง รับประทานทาโกะยากิ จากฝีมือการทำของตัวท่านเอง

บ่าย นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทัย และยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมใส่ชุดกิโมโนมาเดินเล่นและถ่ายรูป พิเศษ!! เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้ท่านสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอบรอรี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝาก ของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน), พัดญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก HAND MADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น กาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด ได้เวลาสมควรนำท่านกลับไปยังร้านกิโมโน เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับไปเป็นชุดปกติ จากนั้นเดินทางสู่ นาโงย่า เพื่อนำท่านสู่ ห้างอิออน จัสโก้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 นาโกย่า - ทะเลสาบฮามาน่ะ - ภูเขาไฟฟูจิ - บ่อน้ำศักดิ์โอชิโนะ ฮัคไค - ยามานากาโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทาง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนั้นนำท่านสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค (Oshino Hakkai) 忍野八海 บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NEW STAR หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก *** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด *** 
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้  ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 ยามานากาโกะ - เจดีย์ชูเรโตะ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านสู่ เจดีย์ชูเรโตะ (Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์แดงห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เพื่อนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ราเม็งเป็นบะหมี่น้ำของญี่ปุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ในประวัติศาสตร์มีบันทึกไว้ว่า โตกุงะวะ มิสึคุนิ ได้รับประทานราเม็งในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในช่วงยุคเมจิ ที่มาของราเม็งเชื่อว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้แน่ชัด สมมุติฐานหนึ่งคือคำว่า "ราเม็ง" มาจากภาษาจีน "ราเมียน" (拉麺) ที่มีความหมายถึง เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้มือนวด หรือคำอื่นๆ ที่ออกเสียงใกล้กัน ในยุคเมจิ ราเม็งถูกเรียกว่า "ชินะโซบะ" (支那そば) ซึ่งหมายถึงปาล์มราเมง โซบะจีน ต่อมาชาวจีนได้เริ่มมีการขายราเม็งตามรถเข็นพร้อมกับขายเกี๊ยวซ่าพร้อมกัน ราเม็งเริ่มเป็นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แป้งราคาถูกจากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ตลาดญี่ปุ่น และขณะเดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นได้กลับมาจากการรบที่ประเทศจีน ทหารญี่ปุ่นได้คุ้นเคยกับอาหารจีนมาก่อนทำให้ราเม็งมีการขายได้ดียิ่งขึ้นราเม็งมักจะทานคู่กับ เนื้อหมู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ต้นหอม และบางครั้งจะมีข้าวโพด ราเม็งมีการปรุงรสแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด พิพิธภัณฑ์ราเม็งถือกันว่าเป็น food amusement park ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ย้อนยุค มีร้านราเม็งให้เลือกชิมกันตามใจชอบ นอกจากร้านราเม็งก็ยังมีร้านขนมย้อนยุค ให้ได้ลองซื้อหากันนอกจากราเม็ง ส่วนชั้นบนจะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็ง เช่น ถ้วยชาม หรือ เส้นที่เอาไว้ทำราเม็ง นอกจากนั้นก็จะมีของที่ระลึกจำหน่ายอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

บ่าย เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ นาริตะ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA MERCURE หรือระดับเทียบเท่า 

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 นาริตะ - พระราชวังอิมพีเรียล - สะพานนิจูบาชิ - วัดอาซากุสะ - นั่งเรือซุยโจบัสสู่โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินนาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม พระราชวังอิมพิเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ ในปัจจุบัน และชม สะพานนิจูบาซิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีลักษณะคล้ายแว่นตา จากนั้นนำท่านสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บ่าย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือซุยโจบัสสู่โอไดบะ โดยเรือที่ให้บริการบนเส้นทาง Asakusa-Odaiba Direct Line จะเป็นเรือในแบบ Himiko ที่ออกแบบโดยนักวาดการ์ตูนชื่อดังอย่าง Leiji Matsumoto จากผลงานการ์ตูนเรื่องดังอย่าง เรือรบอวกาศยามาโตะ ที่โด่งดังอย่างมากในอดีต ทำให้เรือนั้นมีรูปร่างหน้าตาล้ำสมัยและเหมือนในการ์ตูนอย่างมาก ซึ่งหากใครที่เคยชมการ์ตูนเรื่องนี้รับรองได้เลยว่าจะต้องชื่นชอบอย่างมาก โดยภายในเรือนั้นจะมีที่นั่งเป็นแบบโต๊ะอาหารขนาดเล็กที่ตั้งหันหน้าออกไปทางหน้าต่าง ส่วนกลางนั้นเป็นกระจกด้านไว้สำหรับเปิดแสงไฟสีม่วงสวยงามในช่วงค่ำๆ โดยมีเคาน์เตอร์บาร์และที่นั่งแบบโซฟาครึ่งวงกลมอีกด้วย ส่วนเพดานด้านบนนั้นเป็นกระจกใสทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถมองเห็นท้องฟ้าใสๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วบริเวณด้านหลังก็จะมีดาดฟ้าให้ออกไปชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางของแม่น้ำสุมิดะ แม่น้ำสายสำคัญและเก่าแก่อย่างมากของโตเกียวที่ตลอดสองข้างแม่น้ำจะพบทั้งตึกรามบ้านช่องที่สวยงามและบรรยากาศที่แสนจะชิล จนเวลาในการเดินทาง 50 นาทีนั้นดูสั้นลงทันตาเห็นเลยทีเดียว โดยเรือจะมาจอดให้ที่ Odaiba Sea Side Park ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพายสายรุ้ง หรือ Rainbow Bridge เป็นอย่างมาก จากนั้นคุณก็จะก้าวมาสู่เกาะโอไดบะอันขึ้นชื่อแล้ว จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันต่อในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ไดเวอร์ ซิตี้ ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่แล้ว สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ คือ “Gundam Front Tokyo ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของที่แห่งนี้เลยก็ว่าได้ สำหรับ “Gundam Front Tokyo ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็ คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 607
มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม) 

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 6 กรุงเทพฯ

00.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจแบบฟอร์มจองทัวร์

Visitors: 7,706
http://line.me/ti/p/%40gtq5274j